Kategorie

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

Elektrotechnika  i elektronika w pojazdach samochodowych


Szczegółowy opis produktu znajduje sie poniżej.


Cena: 46,00 zł

Indeks:

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

W książce omówiono budowę i zasady działania elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Omówiono też sposób wykonywania podstawowych zabiegów obsługowych oraz sposoby usuwania najczęściej występujących defektów i uszkodzeń w tym wyposażeniu. Książka przeznaczona jest dla osób dorosłych uczestniczących w szkoleniach kursowych bądź samodzielnie, w drodze samokształcenia, zdobywających lub podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Spis treści

WSTĘP
CZĘŚĆ I
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE POJAZDU SAMOCHODOWEGO
1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
1.1. Zastosowanie energii elektrycznej w pojazdach samochodowych
1.1.1. Instalacja elektryczna samochodu
1.2. Podział wyposażenia elektrycznego
1.3. Określenia i wielkości charakterystyczne
1.3.1. Podstawowe prawa
1.4. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne
1.5. Obwód elektryczny
1.6. Rodzaje instalacji i biegunowość masy
1.6.1. Instalacja dwuprzewodowa
1.6.2. Instalacja jednoprzewodowa
1.7. Sposoby łączenia źródeł prądu
1.8. Schemat wyposażenia elektrycznego pojazdu
2. OBWÓD ZASILANIA
2.1. Prądnica samochodowa prądu stałego
2.1.1. Budowa prądnicy
2.1.2. Zasada działania prądnicy
2.1.3. Niedomagania prądnicy
2.1.4. Obsługa prądnicy
2.1.5. Wzbudzanie prądnicy rozmagnesowanej
2.1.6. Prądnice starego typu
2.1.7. Kontrola uzwojenia wzbudzenia
2.1.8. Sprawdzanie działania prądnicy
2.1.9. Regulator prądnicy prądu stałego
2.1.9.1. Budowa regulatora
2.1.9.2. Regulator trzyrdzeniowy
2.1.9.3. Regulator dwurdzeniowy
2.1.9.4. Regulator jednordzeniowy
2.1.9.5. Niedomagania regulatora prądnicy
2.1.9.6. Podłączanie regulatora do instalacji elektrycznej samochodu
2.1.9.7. Sprawdzenie regulatora napięcia
2.1.9.8. Regulacja i sprawdzanie ogranicznika prądu
2.1.9.9. Sprawdzanie i kontrola napięcia zadziałania wyłącznika samoczynnego
2.1.9.10. Kontrola prądu zwrotnego wyłącznika samoczynnego regulatora
2.2. Alternator (prądnica prądu przemiennego)
2.2.1. Zasada działania alternatora
2.2.2. Budowa alternatora
2.2.3. Niedomagania alternatora
2.2.4. Podłączenie alternatora w obwód zasilania
2.2.5. Regulator napięcia alternatora
2.2.5.1. Budowa regulatora napięcia alternatora
2.2.5.2. Niedomagania regulatora napięcia alternatora
2.2.5.3. Obsługa alternatora
2.3. Akumulator jako źródło zasilania
2.3.1. Wiadomości wstępne
2.3.1.1. Pojemność akumulatora
2.3.1.2. Gęstość i temperatura elektrolitu
2.3.1.3. Natężenie prądu wyładowania
2.3.2. Budowa akumulatora
2.3.3. Działanie akumulatora
2.3.4. Wielkości zasadnicze
2.3.5. Niedomagania akumulatora ołowiowego (kwasowego)
2.3.6. Zabezpieczenie akumulatora przed zimnem
2.3.7. Ładowanie akumulatora
2.3.7.1. Ładowanie automatyczne akumulatora
2.3.8. Sprawdzanie akumulatora za pomocą woltomierza
3. OBWÓD ROZRUCHU
3.1. Rozrusznik sprzęgany mechanicznie z zębnikiem przesuwnym
3.1.1. Budowa rozrusznika
3.1.2. Działanie rozrusznika
3.2. Rozrusznik sprzęgany mechanicznie z zębnikiem przesuwno-obrotowym
3.2.1. Budowa rozrusznika
3.2.2. Działanie rozrusznika
3.3. Rozrusznik sprzęgany elektromagnetycznie z przesuwnym wirnikiem
3.3.1. Budowa rozrusznika
3.3.2. Działanie rozrusznika
3.4. Rozrusznik sprzęgany bezwładnościowo (system BENDIX)
3.4.1. Budowa rozrusznika
3.4.2. Działanie rozrusznika
3.5. Niedomagania rozruszników
3.6. Pomiary rezystancji uzwojeń rozrusznika
3.6.1. Schematy pomiarowe
3.7. Obsługa rozrusznika
3.7.1. Czyszczenie i smarowanie urządzenia sprzęgającego
3.7.2. Smarowanie łożysk rozrusznika
3.7.3. Czyszczenie styków rozrusznika
3.7.4. Czyszczenie kadłuba rozrusznika
3.7.5. Sprawdzanie izolacji w obwodzie rozruchu
3.8. Wbudowanie rozrusznika
4. UKŁAD ZAPŁONOWY
4.1. Zapłon akumulatorowy (bateryjny)
4.1.1. Zasada działania układu zapłonowego
4.1.2. Ocena pracy silnika i jego stanu technicznego na podstawie wyglądu świecy zapłonowej
4.1.3. Wykorzystanie próbnika do sprawdzenia kąta wyprzedzenia zapłonu
4.2. Zapłon elektroniczny
5. OŚWIETLENIE SAMOCHODU
5.1. Wiadomości wstępne
5.2. Światła do oświetlania drogi przed pojazdem
5.2.1. Światła główne (reflektory)
5.3. Światła pomocnicze
5.4. Światła ostrzegawcze i rozpoznawcze
5.4.1. Światła ostrzegawcze
5.4.2. Światła rozpoznawcze
5.5. Światła sygnalizacyjne
5.5.1. Kierunkowskazy
5.5.2. Światła STOP
5.6. Oświetlenie wewnętrzne samochodu
5.7. Gniazdo i wtyczka samochodowa
5.8. Schematy łączenia świateł samochodowych
5.9. Ustawienie świateł przednich
6. POMOCNICZE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
6.1. Klasyfikacja przyrządów pomiarowych
6.2. Amperomierz
6.2.1. Budowa amperomierza
6.2.2. Działanie amperomierza
6.3. Przekaźnik lampki sygnalizacyjnej braku ładowania
6.3.1. Budowa i działanie przekaźnika
6.4. Wskaźnik temperatury wody
6.4.1. Budowa i działanie wskaźnika temperatury wody z czujnikiem impulsowym
6.5. Wskaźnik ciśnienia oleju
6.6. Paliwowskaz (wskaźnik poziomu paliwa)
6.7. Szybkościomierz i licznik
6.8. Wycieraczki
6.9. Sygnalizator dźwiękowy
6.10. Układ kontroli płynu hamulcowego
CZĘŚĆ II
WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
7. WIADOMOŚCI WSTĘPNE. PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE
7.1. Podstawowe sygnały
7.2. Elementy bierne RCL
7.2.1. Rezystory (R)
7.2.1.1. Łączenie rezystorów
7.2.1.2. Cechowanie rezystorów
7.2.2. Kondensator
7.2.2.1. Ładowanie i rozładowanie kondensatora
7.2.2.2. Obliczanie pojemności kondensatorów
7.2.2.3. Cechowanie kondensatorów
7.2.3. Cewki indukcyjne (L)
7.2.4. Dioda
7.2.4.1. Oznaczanie diod
7.2.4.2. Dioda jako zawór elektryczny
7.2.4.3. Sprawdzanie diody
7.2.4.4. Dioda jako prostownik
7.2.4.5. Prostownik jednopołówkowy
7.2.4.6. Prostownik dwupołówkowy
7.2.4.7. Prostownik w zasilaczu sieciowym
7.2.4.8. Układ mostkowy w prądnicy prądu trójfazowego
7.2.5. Dioda Zenera
7.2.5.1. Właściwości diody
7.2.5.2. Dioda Zenera jako dioda prostująca w prądnicy trójfazowej
7.2.6. Dioda świecąca (LED)
7.2.6.1. Budowa
7.2.6.2 Zalety i wady diod LED
7.2.7. Fotorezystor (LDR)
7.2.7.1. Regulacja intensywności oświetlenia zestawu wskaźników na tablicy rozdzielczej
7.2.7.2. Kontrolowanie elementów RLC z zastosowaniem różnych metod pomiarowych
7.3. Elementy czynne
7.3.1. Podział tranzystorów
7.3.2. Tranzystor bipolarny
7.3.2.1. Tranzystor jako zestyk otwarty
7.3.2.2. Tranzystor jako zestyk zamknięty
7.3.2.3. Porównanie tranzystora z przekaźnikiem
7.3.2.4. Zastosowanie tranzystora
7.3.3. Tranzystor jako wzmacniacz
7.3.4. Obrazowe przedstawienie wzmacniacza z tranzystorem „npn”
7.3.5. Kontrolowanie elementów półprzewodnikowych
7.3.6. Tranzystory polowe
7.4. Schematy przepływu prądu
7.4.1. Wstęp
7.5. Podstawy techniki cyfrowej
7.5.1. Sygnał analogowy i cyfrowy
7.5.2. Problem przekazu analogowego
7.5.3. Sygnał analogowy
7.5.4. Sygnał cyfrowy
7.5.4.1. System dwójkowy
7.5.5. Podstawowe funkcje logiczne
7.5.5.1. Iloczyn logiczny (I)
7.5.5.2. Suma logiczna (LUB)
7.5.5.3. Negacja logiczna (NIE)
7.5.5.4. Elementy logiczne przetwarzające dane
7.5.5.4.1. Przetwarzanie
7.5.5.4.2. Przetwornik analogowo-cyfrowy
7.5.5.4.3. Techniki realizacyjne układów cyfrowych
7.5.5.4.4. Oznaczenia cyfrowe układów scalonych
8. STEROWANIE I REGULACJA
8.1. Wielkości wejściowe i wyjściowe obwodu sterowania
8.2. Obwody regulacji
8.3. Rodzaje sterowania
8.3.1. Sterowanie binarne
8.3.2. Sterowanie analogowe
8.3.3. Sterowanie cyfrowe
8.4. Regulacja
8.4.1. Części składowe układu regulacji
8.4.1.1. Regulatory
8.5. Adaptacyjne układy regulacji
9. SAMOCHODOWE UKŁADY ELEKTRONICZNE
9.1. Wiadomości wstępne
9.1.1. Sygnały wejściowe i wyjściowe
9.1.2. Urządzenia sterujące z samodiagnozowaniem
9.1.3. Podstawowe zasady postępowania z układami elektronicznymi
9.2. Elektroniczne urządzenie sterujące systemu wtryskowo-zapłonowego
9.3. System elektronicznego wtrysku paliwa EGI
9.4. Wtrysk paliwa. Układ D-Jetronic
9.5. Wtrysk przerywany. Układ L-Jetronic
9.6. Wtrysk ciągły. Układ K-Jetronic
9.7. Zanieczyszczenia w spalinach i sposób ich sprawdzenia
9.8. Układ przeciwblokujący ABS
9.9. Układ regulacji poślizgu ASR
10. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Z ELEMENTAMI ELEKTRONIKI I UKŁADAMI ELEKTRONICZNYMI
10.1. Alternator
10.2. Układ zapłonowy całkowicie elektroniczny
10.3. Obwód oświetlenia
10.4. Centralne blokowanie drzwi
10.5. Immobilizer
10.6. Instalacja alarmowa
10.7. Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją
10.8. Poduszki gazowe i pirotechniczne napinacze pasów
10.8.1. Poduszki gazowe
10.8.2. Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa
10.9. Elektryczne sterowanie szyb
10.9.1. Elektryczne sterowanie otwieranego dachu
10.10. Regulator przerywanej pracy wycieraczki
10.11. Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów
10.12. Ustawianie lusterek zewnętrznych
10.13. Elektroniczny pomiar odległości
LITERATURA

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:


Brak produktów

Koszyk

Produktów: 0

na kwotę: 0,00 zł

 Tani kurier do 30 kg

 

Pobranie: 18 zł

Przedpłata: 15 zł

 

 

 

Części dobieramy 

przez telefon:

12 357 18 94

zaloguj/zarejestruj

Nowosci

Dobieranie oleju

Właściwe dobranie oleju decyduje o niezawodnej pracy silnika. Zobacz jak i gdzie dobrać olej.

Normy olejów silnikowych

Zobacz co oznaczają normy olejów

Ostatnio przeglądane

Brak produktów

Bestsellers

oleje mobil    oleje castrol  oleje elf    oleje total  oleje shell    oleje motul    oleje lotos      filtry filtron filtry mann    Filtry knecht  Filtry kagerFiltry bosch